Miljö och Kvalitet


GARAM Elektronik AB skall genom hög egen kompetens och tillsammans med kunder och leverantörer löpande utveckla vårt arbetssätt för att uppfylla marknadens krav
avseende kvalitet och miljö.

 

Vårt miljöarbete präglas av kretsloppstänkande och en helhetssyn där avvägningar ska göras mellan vad som
är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

 

Vår förbrukning av råvaror och användning av godstrans-porter analyseras kontinuerligt, ambitionen är att spara
på jordens resurser och minska belastningen på miljön.

 

Det är en självklarhet för oss att hålla oss informerade
om och följa innehåll i lagar och förordningar som berör vår verksamhet så att våra kunder, myndigheter och allmänhet också har förtroende för vårt arbete.

 

Genom information ska vi göra alla berörda medvetna
om sina möjligheter att personligen medverka till miljö-och kvalitetsmålsättningar i vår verksamhet.

 

Vår ambition är att alltid uppfattas som en kompetent
och långsiktig affärspartner.

Kvalitet

 

 

 

 

Vi skall:

Alltid hjälpa kunden att hitta bästa tänkbara lösning med hänsyn tagen till såväl kvalitet teknik, ekonomi och miljö

 

Löpande utvärdera affärspartners utifrån samma grunder

 

Löpande utveckla vår egen kompetens och engagemang i dessa frågor

 

Alltid hushålla med resurser i akt och mening att spara miljö och pengar


Miljön är en naturlig del
av vår verksamhet


Vår förbrukning av råvaror och användning av
godstransporter analyseras kontinuerligt.
Ambitionen är att spara på jordens resurser och
minska belastningen på miljön.

Klicka nedan för att ladda ner våra certifikat:

ISO CertifikatIPC Certification

Kontakt