Scroll Top

MILJÖ & KVALITET

Miljöarbete

Vi värnar om miljö & kvalitet. Vi på Garam ska, genom hög egen kompetens och tillsammans med våra kunder och leverantörer, löpande utveckla vårt arbetssätt för att uppfylla marknadens krav avseende kvalitet och miljö.

Vårt miljöarbete präglas av kretsloppstänkande och en helhetssyn där vi gör avvägningar mellan vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Vi analyserar kontinuerligt vår förbrukning av råvaror och användning av godstransporter. Ambitionen är att spara på jordens resurser och minska belastningen på miljön.

Det är en självklarhet för oss att hålla oss informerade om och följa innehåll i lagar och förordningar som berör vår verksamhet. Vi vill att kunder, myndigheter och allmänhet har ett högt förtroende för vårt arbete.

Kvalitetsarbete

Vi vill göra våra medarbetare, leverantörer och partners om medvetna om sina egna möjligheter att personligen medverka till miljö-och kvalitetsmålsättningar i vår verksamhet. Vår ambition är att alltid uppfattas som en kompetent och långsiktig affärspartner.

  • Alltid hjälpa kunden att hitta bästa tänkbara lösning med hänsyn till såväl kvalitet teknik, ekonomi som miljö.
  • Löpande utvärdera affärspartners utifrån samma grunder
  • Löpande utveckla vår egen kompetens och engagemang i dessa frågor
  • Alltid hushålla med resurser i akt och mening att spara miljö och pengar
Martin Johansson
VD

För oss betyder kvalitet omsorg om hela processen från det första mötet till leverans av den färdiga produkten. För oss går hög kvalitet hand i hand med kostnadseffektivitet och är en avgörande faktor för långa och gynnsamma kundrelationer.

CERTIFIKAT

Våra anläggningar är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 och vi arbetar dagligen för att utveckla våra processer.  Produktionen följer internationell standard för kablagetillverkning IPC/WHMA-A-620.

ISO
Självfallet är vi certifierade enligt ISO 9001 och 14001 och vi arbetar dagligen för att utveckla våra processer.
IPC
Produktionen följer IPC/WHMA-A-620.